Покана

П О К А Н А

Приятели, братя и сестри от България и навсякъде по света,

През 2008 година, със съмишленици, създадохме сдружение „Достойно ест” – www.dostoino-est.org – поставящо си за цел да развива и разпространява висок морал и ценности.
Тази година започваме да проучваме мнението на съвременните граждани на България и на света за това, как разбират, разпознават, практикуват, култивират в себе си и обкръжението си достойнството.
Ние желаем да помогнем на себе си, на друг човек или група хора да живеят красив и достоен живот, с чест и лична отговорност и осъзнатост, да бъдем сред хората и да им говорим, колко прекрасен може да бъде човешкият живот и как всеки може да направи прекрасен деня си, а от там – и общото бъдеще на България и на света.
Приятели, няма значение в коя точка на света живеете, какъв цвят е кожата ви или каква религия и философски мироглед следвате. Напишете ни, как разбирате честта и достойнството, как прилагате тези етически ценности в ежедневието си и как това помага на вас и на обкръжаващия ви свят.
Оставете името си и адрес за обратна връзка. Пишете на собствения си език и, ако познавате интересни хора по света, то препратете това писмо към тях. Помогнете на незрящи или неграмотни хора също да отправят своето послание. Нека написаното е вашата мисъл, а не цитат, и нека не надвишава една машинописна страница. Изпращайте на адрес: info@dostoino-est.org
От името на сдружение „Достойно ест”, приемете благодарност с поклон и благословение.

Свещеник Марио Йонов,
председател на Управителния съвет на сдружение „Достойно ест”

Български | English | Руский| Français

Français

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.