Информационен център

Информационният център ще се занимава с:

  • Идентификация на специфичните нужди на випусниците на интернатите;
  • Създаване и поддържане на база данни на желаещите да се включат в проектите на сдружението: випускници на интернатите, интернати, работодатели, юридически лица със сходен предмет на дейност.
  • Информационният център ще набира и дава информация на младежите за въпроси от първа необходимост, свързана с настаняването им в подходящи жилища, здравното осигуряване, защитата на правните им интереси, кандидатстването за работа и за продължаване на обучението им.
  • Информационният център ще създава контакти с международни институции със сходен предмет на дейност за обмяна на опит и обогатяване на дейността. Информационният център ще обобщава данните от работата си и ще изпраща консолидирана информация за специалните нужди на младежите в неравностойно социално положение на компетентните институции с цел подобряване на държавната политика в сферата на дейност на сдружението.
  • Информационният център ще работи с екип от сътрудници и доброволци, които са специалисти в областта на социалните дейности, психологията, педагогиката, правото и въпросите на висшето образование. Той ще привлича за сътрудничество и младежите, които ползват услугите му, с цел подобряване на техните комуникационни умения и разширяване на познанията им.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.