Спомагателни Дейности

Целта на спомагателните дейности е да бъдат обхванати по-голям брой младежи за участие в живота на сдружението. От една страна младежите в неравностойно социално положение ще могат да полагат труд срещу заплащане, да се социализират, да се намират в среда, която им осигурява разбиране и подкрепа. От друга страна ще се привличат доброволци, които споделят философията на сдружението и имат различен житейски и социален опит. Спомагателните дейности включват създаване на артистични програми, промоции, реклами, издателска дейност, производство на сувенири и дребни стоки, участие в екологични проекти и пр.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.