Индивидуални Проекти

Това са проекти, които са насочени към подкрепа на отделни младежи в зависимост от конкретния случай. Акцентът е върху решаването на неотложни проблеми, свързани със сигурността, здравето, защитата на правата на младежите. В отделни случаи ще се търсят дарители за осигуряване на стипендии за обучение на талантливи младежи.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.