Какво предстои

В действие:

  • Ботаническа градина в дома за деца без родителска грижа, гр. Дупница. Проекта е вече в действие (снимките са от началото на Април 2011г.):
  • Ботаническа градина в дом за инвалиди в Кюстендил

Ще успеем ли да осъществим?

  • Молитвеник за пациенти
  • Лагери за децата от интернатите
  • Център от семеен тип за изоставени деца
  • Социален център за работа с проблемни деца

С обща помощ ще успеем!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.