Проекти

Ние се стремим да подкрепим младежите

в неравностойно социално положение:

  • Отгледаните в интернатите за деца без родителска грижа;
  • Произхождащите от семейства, които живеят с доходи под жизнения минимум;
  • Преживелите насилие, физически, или емоционални травми;

…да навлязат в живота си така, че да могат да изпълнят своята насъщна човешката мисия.

През годините на своето израстване, те са получили подслон, храна и вода. Но любовта, сигурността, самоуважението, свободата са техни човешки нужди, които са останали неудовлетворени и не могат да бъдат подменени, нито изтъргувани, нито заместени.

Ние желаем да помогнем на младежите в неравностойно социално положение да осъзнят своите човешки нужди и от хора, които получават, постепенно да се трансформират в личности, които строят с достойнство собствения си живот.

Нашият мотив е християнския дълг за подпомагане на нуждаещите се и разбирането, че България се нуждае от тези младежи. Ако получат нужната им помощ навреме, тези младежи могат да изразят най-силните страни от своята личност, да бъдат по-целеустремени, по-креативни, по-лоялни в сравнение с връстниците си.

Тяхната съдба може да представлява специален интерес за по-далновидните работодатели.

Нашите най-краткосрочни проекти са: