Контакти

Свещеник Марио Методиев Йонов
(Председател на управителния съвет на сдружение “Достойно ест”)

София
Телефон: +359888496365
E-Mail: marioyonov@mail.bg

==================================================

Николай Челцов
(Администратор на сайта и член на управителния съвет)

Ако забележите проблеми на сайта или имате предложение какво може да се подобри, моля пишете на следния e-mail адрес: niki_begemot@abv.bg